sunnuntai 10. helmikuuta 2013

Kovassa käytössä


on meidän sauna näinä päivinä. Otetaan ilo irti tämän kauan kaivatun paikan valmistumisesta. Paitsi, että saunaa käytetään ahkerasti sen varsinaiseen tarkoitukseen, niin sillä on myös muuta käyttöä. Siellä kokoontuu      unikavereiden koulu.Kuvassa etualalla on rehtori matematiikan saloja avaamassa ja opettaja aihetta konkreettisen mallin avulla havainnollistamassa .Vaikka ryhmäkoko onkin suuri ja oppijat hyvin eri tasoisia, niin opetus halutaan toteuttaa suuressa ryhmässä samanaikaisopettajuutta hyödyntäen. Tämän koulun toimintakulttuuri on Salamancan julistuksen mukainen ja siten vahvasti inklusiivinen. Koulu on kaikkia kodin pehmoleluja varten ja valmis muuntumaan jokaisen oppijan tarpeisiin. Tähän on meillä suomalaisessa peruskoulussa usein vielä valitettavan paljon matkaa. 

Tässä koulussa ei myöskään istuta pulpetissa ja vaadita hiljaisuutta. Joskus kotiin tullessani olen huomannut, että ryhmä työskentelee rehtorin sängyllä seinäkartan äärellä ja rehtori johtaa opetustuokiota päällään seisten.  Ilahduttavaa on tämäkin suomalaisen koulun pulpettisulkeisten sijaan. 

Ihanaa on seurata näiden rakkaiden lasten leikkejä!